Preludi

La ciutat. Coneguda i propera, llunyana i desconeguda. És la mateixa amb uns altres ulls. Espai de conflicte, espai de confluència, espai de pau. Mosaic humà. Territori de convivència.

Conformant l’espai, les persones, cadascuna amb la seva realitat, sempre, gairebé sempre polièdrica. Camp de batalla de les pròpies lluites. Confluència de color, edat, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social. Circumstàncies que s’entrellacen i que es tensen les unes a les altres. Interseccions. Límits que s’esvaeixen i es difonen. Minant fronteres. Trencant fronteres.

La diversitat sexual i de gènere és allà. Guanyant espai al propi cos, a l’imaginari propi i al d’altri. Petites conquestes. Grans conquestes. Cossos polítics conquerint agendes polítiques. Cossos dissidents conquerint terreny social. És aquí i és ara. És avui i serà demà. És allà, present en tot moment. És allà, latent en tots els àmbits de la vida. És allà, emergint de tots els drets, fluint en tots els drets. És allà, recordant que no hi ha frontera entre el seu dret i un altre. Encreuant-se amb tots els drets. Encreuant-los. Encreuant drets.

La igualtat i la no discriminació com a horitzó a la ciutat. Una ciutat on persones trenquen fronteres, on s’entrecreuen drets, on les diversitats conviuen. Mosaic humà. Ciutat diversa. És aquí i és ara. És avui i serà demà. Territori de convivència.

Sandra Castro
Associació Colors de Ponent